WebbKurser

Utöka dina kunskaper online

3:12-reglerna

Written By: admin - jun• 21•14

Företagsrådgivning blir allt viktigare även för mindre företagare, det finns så mycket regler att det nästan är omöjligt att hålla koll på allt själv.

Idag ska vi ta upp  3:12 reglerna och lite om vad de innebär.

3:12-reglerna kallas populärt de regler som reglerar beskattningen av ägare av fåmansföretag (ibland även kallat för familjeföretag) i Sverige. Reglerna återfanns tidigare i 3 § 12:e momentet i den gamla lagen om statlig inkomstskatt, SIL. Idag återfinns reglerna i 56 och 57 kapitlet inkomstskattelagen. Syftet med reglerna är att förhindra att inkomsterna för ägare av fåmansföretag, vilka härrör från ägarens arbetsinsatser (inkomst av tjänst), beskattas lindrigare som kapitalinkomst. Detta eftersom skattesatsen är 30 % i inkomstslaget kapital jämfört med 31,7 % (genomsnittlig kommunalskatt 2013) jämte statlig skatt på 20 % på belopp över 426 300 kr (2013) samt ytterligare 5 % på belopp över 604 700 kr (2013) det vill säga en marginalskatt på totalt 56,7 %. Reglerna är tekniskt komplicerade och anses allmänt höra till de mest komplexa beskattningsreglerna för fysiska person.

För hjälp med 3:12 reglerna vänd dig till radgivarna.org .

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.