WebbKurser

Utöka dina kunskaper online

Liftskötarkurs

Written By: admin - feb• 25•14

Om du ska operatör av en lyftinrättning är det väldigt viktigt att du har rätt utbildning  inte bara inte bara för dig själv utan också för de människor som vistas runt omkring . På sin arbetsplats ska människor verkligen inte behöva riskera att skadas eller dö.För att klara det målet, måste fler ute på arbetsplatserna engagera sig i det förebyggande
arbetsmiljöarbetet. I alla typer av företag eller verksamheter kan en eller flera personer göras ansvariga för
en inträffad olycka. Inom allt säkerhetsarbete är dock företagets vilja att genomföra det helt avgörande.

De allra flesta olyckorna i samband med lyftoperationer orsakas av bristfällig riskbedömning, felvalda
och felanvända lyftredskap samt otillräcklig kommunikation mellan lastkopplare, signalman och kranförare
det är därför viktigt att se till att du/ni är rätt utbildad.

Vi kommer hyra in liftar från vibebor.se uthyrning och sedan anordna en del kurser under veckorna 14 och 15.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.