WebbKurser

Utöka dina kunskaper online

Annonseringskurs

Written By: admin - jan• 02•14

Var på en annonseringskurs idag och den var mycket spännande. Det är fascinerade att lära sig hur små medel det egentligen krävs för att fånga tilltänkta kunders uppmärksamhet endast genom smart text. Föreläsaren visade upp en hel del både bra och dåliga annonser där det lektes hejvilt med ord och stavelser.

En viktig del i själva texten är att få med företagets namn på en fiffigt och smidigt sätt, t.ex begagnade båtar säljes stockholmmarin.se motor & segelbåtar. Kort informativt och företagets hemsida finns med i annonsen på ett trevligt sätt.

Sedan fick vi kursdeltagare prova själva med lite blandade resultat såklart, men det är väl som med allt annat träning ger färdighet. God fortsättning på er gott folk.

Utbildning

Written By: admin - Dec• 12•13

Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper , bildning och färdigheter.

Utbildning bedrivs i en mängd olika former världen över, och allas rätt till utbildning räknas till de mänskliga rättigheterna. Enligt en internationell standard är utbildningssystemet som regel indelat i grundskola , sekundärskola(ett stadium motsvarande gymnasieskola), och högre utbildning, som kan vara högskola eller universitet. Till detta kommer utbildning under tidig barndom, förskola. Sekundärskolan kan vara en yrkesskola, ett gymnasium eller förberedande skola inför universitet.Därtill brukar möjlighet till vuxenutbildning  finnas, samt specialskolor och särskolor. I vissa länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till reguljär skola.

Skolor och universitet kan vara allmänna eller privata eller drivas i form av friskolor. Utbildning utanför det traditionella utbildningssystemet ges även av andra organisationer, till exempel f samfund, företag,  folkrörelser och fackförbund. En fullgjord utbildning avslutas som regel med en examen eller en legitimation.