WebbKurser

Utöka dina kunskaper online

Archive for december, 2013

Utbildning

Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper , bildning och färdigheter. Utbildning bedrivs i en mängd olika former världen över, och allas rätt till utbildning räknas till de mänskliga rättigheterna. Enligt en internationell standard är utbildningssystemet som regel indelat i grundskola , sekundärskola(ett stadium motsvarande gymnasieskola), och högre utbildning, som kan vara […]

Read the rest of this entry »